Företag

 

Framtidens vinnare är företag som förstår kundernas skiftande behov.

De som förstår att det ställs höga krav på miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet kommer att få människors förtroende. Vi är Auktoriserade & Certifierade av Tvätteriförbundets auktorisationsprocess genom vårt moderbolag KTI Sverige. All personal är engagerad i detta arbete som utgår från principen ”att lära genom att göra”. Certifieringen som följer ger oss möjlighet att visa, både internt och externt, att företaget lever upp till tydliga och erkända krav.

Om oss

Vårt företag har närmare 50 års erfarenhet av tvätt. Bland annat passerar minst 170.000 kemtvättar och 150.000 skjorttvättar årligen genom fabriken och levereras till nöjda kunder. På senare år har vi byggt upp en av de modernaste industritvättarna i Sverige.

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt för att kunna tillmötesgå högt ställda krav från våra kunder. Vår samlade kompetens och vår maskinella utrustning borgar för att vi ger dig bästa tänkbara service. Både nu och i framtiden.

Lakan som blåser i solen på en strand.