Miljö

Bästa tänkbara tvätt till minsta möjliga miljöpåverkan

Miljöfrågorna får en allt större betydelse. Vi på Tvätt i Stockholm arbetar kontinuerligt för en bra miljö och har bland annat en komplett alternativ tvättanläggning (”vatten-kem”) för kemtvättgods.

Produktionsanläggningen är certifierad enlig ISO14001, ISO 9001 samt ISO 45001 och på tillbehörssidan använder vi oss av de marknadsledande leverantörerna.

Lösningsmedel hanteras i ett helt slutet system och restprodukterna samlas upp och transporteras bort för destruktion.

Renbäddad säng med ljusa lakan.